search icon
Tất cả
GEN 1
GEN 2
GEN 3

BAN CHỦ NHIỆM GEN 1

leader's img

Founder, Chủ nhiệm, Trưởng ban Lập trình

Nguyễn Minh Đức

leader's img

Phó chủ nhiệm, Trưởng ban Nhân sự

Nguyễn Tiến Khang

leader's img

Phó chủ nhiệm

Nguyễn Thành Luân

leader's img

Trưởng ban Truyền thông

Mạc Huy Tú

leader's img

Trưởng ban Đào tạo

Nguyễn Hồng Phi

leader's img

Trưởng ban Đối ngoại

Tô Thuý Hằng

leader's img

Trưởng ban Quản lý dự án

Nguyễn Trần Ngọc Anh

BAN CHỦ NHIỆM GEN 2

leader's img

Founder, Chủ nhiệm

Nguyễn Minh Đức

leader's img

Phó chủ nhiệm, Trưởng ban QLDA

Hoàng Công Minh

leader's img

Phó chủ nhiệm

Cao Quyết Chiến

leader's img

Trưởng ban Đối ngoại

Hồ Trần Thiện Đạt

leader's img

Trưởng ban Lập trình

Võ Phi Nhật Duy

leader's img

Trưởng ban Truyền thông

Nguyễn Nữ Châu Giang

leader's img

Trưởng ban Marketing, phó ban Truyền thông

Võ Văn Tài Triển

leader's img

Trưởng ban Nhân sự

Nguyễn Yến Chi

leader's img

Thư Ký CLB

Tô Thúy Hằng

BAN CHỦ NHIỆM GEN 3

leader's img

Chủ nhiệm

Trần Đức Hoàng

leader's img

Phó Chủ nhiệm

Vương Đức Quân

leader's img

Phó Chủ nhiệm, Trưởng ban Lập trình

Phạm Hoàng Phúc

leader's img

Trưởng ban Truyền thông

Nguyễn Thị Mỹ Dung

leader's img

Phó ban Truyền thông

Bùi Tiến Đạt

leader's img

Trưởng ban Sự kiện

Nguyễn Yến Chi

leader's img

Trưởng ban QLDA

Lữ Thị Ngọc Hiền