doodle-2 doodle-1 doodle-1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Câu lạc bộ(CLB) là nơi tập hợp các sinh viên thuộc các Khoa/Bộ môn của trường Đại học Công nghệ Thông tin- ĐHQG TP.HCM tổ chức nhằm tạo ra một môi trường học tập cho những sinh viên của trường có đam mê, định hướng theo đuổi lập trình Web và những khía cạnh liên quan

CLB là mô hình hoạt động của nhóm sinh viên có cùng đam mê sở thích về lập trình Web thành lập và hoạt động nên.

Quy chế này được xây dựng bởi Ban chủ nhiệm và các thành viên CLB có sự giám sát nội dung và chuẩn y của Hội sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin-ĐHQG TP.HCM.

doodle-2 doodle-1 doodle-1

TÊN GỌI - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Câu lạc bộ Lập trình Web hoặc Web Dev Studios.

1. Tuyển chọn những sinh viên có đam mê, định hướng về lập trình Web nhằm tạo ra môi trường học tập và làm việc tích cực, thân thiện giúp sinh viên trau dồi, rèn luyện và học hỏi những kỹ thuật chuyên môn cũng như kỹ năng mềm qua đó tạo cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc cho công việc sau khi tốt nghiệp.
2. Tổ chức, quản lý, tham gia các dự án và hoạt động học thuật trong và ngoài CLB. 
3. Nâng cao kỹ thuật chuyên môn và kỹ năng xã hội cho các thành viên CLB.
4. Bảo vệ các quyền lợi chính đáng của các thành viên CLB.
5. Xây dựng CLB văn minh, thân thiện với mọi người.
6. Tạo sự uy tín, trách nhiệm với cộng đồng.
7. Xây dựng và đảm nhiệm các đề án do Hội sinh viên trường phân công, giao phó.

doodle-2 doodle-1 doodle-1

THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

1. Là sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin-ĐHQG TP.HCM, có niềm đam mê, định hướng tương lai đối với lập trình Web.
2. Đồng ý với quy chế, văn hóa CLB.
3. Tự nguyện viết đơn xin gia nhập CLB.

1. Được tham gia các dự án, hoạt động do CLB tổ chức.
2. Được giảng dạy, huấn luyện những kiến thức, kỹ năng chuyên môn.
3. Được đề cử, ứng cử và tham gia vào các vị trí Ban Chủ Nhiệm, Nhóm Trưởng trong CLB.
4. Được dân chủ thảo luận, thắc mắc, đề xuất ý kiến, góp ý, bảo lưu ý kiến của cá nhân trong tất cả vấn đề liên quan đến nội dung sinh hoạt, học tập, các kế hoạch hoạt động của CLB và những vấn đề khác mà mình quan tâm.
5. Yêu cầu tập thể bảo vệ danh dự, uy tín và quyền lợi chính đáng của mình nếu bị các thành viên, tổ chức cá nhân khác xâm phạm.
6. Được ra khỏi CLB khi không còn nhu cầu, khả năng tham gia và sinh hoạt các dự án, hoạt động của CLB.
7. Nhận thù lao xứng đáng với những công sức, thời gian tương ứng cho dự án mình tham gia ký hợp đồng.
8. Được ưu tiên giới thiệu sang làm việc tại các công ty bên ngoài khi đủ kĩ năng chuyên môn.

1. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, văn hóa, lịch sinh hoạt, sự điều hành của Ban Chủ Nhiệm CLB.
2. Có ý thức kỷ luật, tích cực tham gia các hoạt động của CLB và Đoàn hội tổ chức.
3. Tham gia hiến kế, quảng bá góp phần xây dựng CLB ngày càng vững mạnh.
4. Thực hiện đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc (Chia sẻ, cung cấp ý kiến, kinh nghiệm làm việc khi có yêu cầu), sinh hoạt giữa các thành viên CLB, tuyệt đối không phân biệt, chia bè chia phái gây mất đoàn kết nội bộ.
5. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc; quan tâm đến tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
6. Hỗ trợ Ban Quản lí Dự án thực hiện các dự án mà CLB xây dựng, đảm nhiệm
7. Bảo vệ tài sản chung của CLB, không tiết lộ những thông tin nội bộ, quyền sở hữu trí tuệ của CLB ra bên ngoài.
8. Tôn trọng, bảo vệ danh nghĩa của CLB. Không lợi dụng danh nghĩa CLB để phục vụ cho các mục đích cá nhân khi chưa có sự đồng ý của BCN CLB.

doodle-2 doodle-1 doodle-1

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

1. Ban chủ nhiệm là những người đại diện cho CLB, chịu sự quản lý và chỉ đạo của Hội sinh viên Trường ra quyết định công nhận.
2. Chủ nhiệm là người có phẩm chất đạo đức tốt, chập hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng và Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm, có năng lực quản lý, năng lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, được thành viên CLB tín nhiệm.
3. Ban chủ nhiệm gồm 3 đến 5 người (Thường trực Ban chủ nhiệm gồm: Chủ nhiệm, các Phó chủ nhiệm). Nhiệm kỳ hoạt động của Ban chủ nhiệm là 1 năm; Ban chủ nhiệm họp thường kỳ mỗi tháng 2-3 lần và có thể họp bất thường khi cần thiết.
4. Đối với các thành viên của Ban chủ nhiệm nếu vắng họp quá 2 lần/tháng thì ban chủ nhiệm sẽ đề xuất xóa tên và bổ sung nhân sự mới.

1. Tổ chức các hoạt động, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của CLB trong cả nhiệm kỳ.
2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên CLB.
3. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của CLB.
4. Tổ chức kết nạp, quyết định xóa tên thành viên CLB.

doodle-2 doodle-1 doodle-1

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Kinh phí hoạt động của CLB do các thành viên đóng góp và các nguồn tài trợ khác theo quy định của pháp luật. Do CLB quản lý, sử dụng cho những nhu cầu cần thiết của CLB theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước (Các khoản chi như: Chi phí duy trì hoạt động CLB, khen thưởng, bồi dưỡng công tác viên…)

doodle-2 doodle-1 doodle-1

KHEN THƯỞNG- KỶ LUẬT

Những thành viên CLB tích cực rèn luyện, sinh hoạt đầy đủ và tích cực đóng góp xây dựng CLB phát triển vững mạnh. Được thành viên CLB tín nhiệm và Ban chủ nhiệm đề xuất công nhận khen thưởng.

Những thành viên gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, có những thái độ, biểu hiện lệch lạc, tiêu cực; không chấp hành quy chế, nội quy của CLB; không hoàn thành công việc, nghĩa vụ được giao. Ban chủ nhiệm sẽ nhắc nhở, phê bình đối với lần đầu và sẽ đưa ra hình thức kỷ luật xác đáng cho những lần tái phạm kế tiếp.

doodle-2 doodle-1 doodle-1

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký; thành viên CLB có trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội nghị toàn thể thành viên CLB đóng góp ý kiến và báo cáo HSV Trường chuẩn y

BAN CHỦ NHIỆM CLB LẬP TRÌNH WEB

CHỦ NHIỆM

 

Nguyễn Minh Đức