HỒ SƠ MỜI TÀI TRỢ

QUY MÔ CUỘC THI

Với quy mô tổ chức cuộc thi trong khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến các bạn sinh viên có kiến thức và đam mê lập trình Web. Cuộc thi được tổ chức như là một sân chơi mới cho các bạn có tài năng và đam mê trong lĩnh vực này. Xa hơn nữa là phát hiện những nhân tố mới, chất lượng cao cho thị trường lao động ngay trên ghế giảng đường Đại học.

0
Vòng thi
0 H
Coding
0 +
Đội thi

PHÙ HỢP VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

Các công ty Outsource

Các công ty
product

Các trung tâm
đào tạo lập trình

Liên hệ với chúng tôi

Tài trợ vàngTài trợ bạcTài trợ đồngTài trợ hiện kimKhác